Web hosting

Web hosting là nơi không gian trên máy chủ có cài dịch vụ Internet như ftp, www, nơi đó bạn có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó.

Web hosting

Sinh viên

Giá: 42.000đ / Tháng

 • Dung lượng lưu trữ: 1 GB
 • Băng thông: 35
 • Sub Domains: 10
 • Email Accounts: 10
 • FTP Accounts: Unlimited
 • My SQL: 1
 • MS SqlServer: 0
Web hosting

Cá nhân

Giá: 73.000đ / Tháng

 • Dung lượng lưu trữ: 1,2 GB
 • Băng thông: 50
 • Sub Domains: Unlimited
 • Email Accounts: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • My SQL: 3
 • MS SqlServer: 1
Web hosting

Cá nhân ++

Giá: 88.000đ / Tháng

 • Dung lượng lưu trữ: 2 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub Domains: Unlimited
 • Email Accounts: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • My SQL: 5
 • MS SqlServer: 1
Web hosting

Bán chuyên nghiệp

Giá: 136.000đ / Tháng

 • Dung lượng lưu trữ: 4 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub Domains: Unlimited
 • Email Accounts: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • My SQL: 10
 • MS SqlServer: 1
Web hosting

Chuyên nghiệp

Giá: 186.000đ / Tháng

 • Dung lượng lưu trữ: 6 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub Domains: Unlimited
 • Email Accounts: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • My SQL: 15
 • MS SqlServer: 1
Web hosting

Doanh nghiệp

Giá: 342.000đ / Tháng

 • Dung lượng lưu trữ: 8 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub Domains: Unlimited
 • Email Accounts: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • My SQL: 20
 • MS SqlServer: 1
Web hosting

Thương mại Điện tử

Giá: 478.000đ / Tháng

 • Dung lượng lưu trữ: 10 GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub Domains: Unlimited
 • Email Accounts: Unlimited
 • FTP Accounts: Unlimited
 • My SQL: 25
 • MS SqlServer: 1

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Số 14, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Tel (+84 24) 3557.3636; 
Fax (+84 24) 3569.0588

Website: www.dtctech.vn
Đã thông báo với bộ công thương

Follow us on

dtc-logo-w60.png

© 2012 DTC. All Rights Reserved. Không được phép sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản.