Tuyển dụng

  • Sự ảnh hưởng bởi thái độ làm việc đến công việc
    Sự ảnh hưởng bởi thái độ làm việc đến công việc

    Thái độ làm việc ảnh hưởng rất nhiều đệ công việc. Chúng ta không thể nói thái độ làm việc phải như này hay như kia thì đạt được hiệu quả công việc tốt. Nhưng để có được 1 hiệu quả công việc tốt thì bạn phải có một thái độ làm việc tích cực, nghiêm túc và thực sự tâm huyết với công việc bạn làm....

Đăng ký nhận tin

Những thông tin về sản phẩm mới, sự kiện và khuyến mãi


Gửi

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Số 14, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Tel (+84 24) 3557.3636; 
Fax (+84 24) 3569.0588

Website: www.dtctech.vn
Đã thông báo với bộ công thương

Find us on

dtc-logo-w60.png

© 2012 DTC. All Rights Reserved. Không được phép sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản.