Tính năng chính


Quản trị người dùng

- Quản lý User Logs ghi lại quá trình đăng nhập và chỉnh sửa hồ sơ
- Tự động gửi email nếu quá thời gian không đăng nhập và cập nhật hồ sơ, sau khi cập nhập yêu cầu gõ thông tin sơ lược để gửi đính kèm email.
- Phân quyền truy cập và sử dụng đến từng người dùng, từng cấp độ.
- Thông báo cho các thành viên quản trị về nội dung sửa đổi hồ sơ.

Quản lý nội dung và định dạng CV

- Module này cho phép người dùng quản lý CV của các thành viên một cách dễ dàng qua các chức năng mà hệ thống.
- Từ CV của một thành viên bất kì Admin có thể xuất theo khuôn mẫu chuẩn và export dữ liệu CV của các thành viên. Do đó admin có thể tạo ra các khuôn mẫu chuẩn khác chứ ko chỉ là  các khuôn mẫu ban đầu (EU, ADB, WB…)

Quản lý nội dung và định dạng Projects

- Cho phép admin có thể quản lý Projects của các thành viên một cách dễ dàng qua các chức năng mà hệ thống (thêm mới, sửa, xóa projects, tìm kiếm projects theo tên…)
- Từ các thông tin của Projects bất kì Admin có thể xuất và tạo ra các khuôn mẫu khác ngoài một trong các mẫu: EU, ADB, WB..

Quản lý biểu mẫu của CV và Projects

- Quản lý biểu mẫu CV theo danh sách các mẫu CV và nhiều phương thức khác.
- Quản lý biểu mẫu Projects theo danh sách các mẫu dự án và theo nhiều phương thức khác.

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Số 14, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Tel (+84 24) 3557.3636; 
Fax (+84 24) 3569.0588

Website: www.dtctech.vn
Đã thông báo với bộ công thương

Follow us on

dtc-logo-w60.png

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VÀ TRUYỀN THÔNG DTC. All Rights Reserved.