Từ Thứ quay ngựa tiến cử Gia Cát

Administrator 24/06/2019

Không phải là người có lòng thì không tiến cử được người: hoặc là tận tài, tận sức của mình với người, hoặc là vì giúp người thành sự, hoặc là báo đền ơn đức của người.

Từ Thứ có tên tự là Nguyên Trực (元直), người quận Dĩnh Xuyên. Thời trẻ, ông thích học đánh kiếm. Khoảng những năm 190-193, Từ Thứ cùng bạn là Thạch Thao (石韜, tức Thạch Quảng Nguyên) đi về phía nam đến Kinh Châu, kết bạn với Gia Cát Lượng và Bàng Thống.

Sau đó, cái duyên đã đưa ông đến vùng Tân Dã thuộc Nam Dương để gặp Lưu Bị. Vì phục đức Lưu Hoàng Thúc mà ông nhận lời làm mưu sỹ hiến kế chống Tào. Nhưng ông ở với Lưu Bị không bao lâu thì phải về đất Hứa Xương. Đây là một bi kịch lớn trong cuộc đời làm mưu sỹ của ông và nguyên nhân là do Ông đã hiến kế cho Lưu Bị đánh bại tướng của Tào Tháo là Tào Nhân, đánh úp chiếm Phàn Thành.

Từ thứ bày kế cho triệu vân phá trận tào nhân

Từ Thứ lập kế chỉ cho Triệu Vân phá trận pháp của Tào Nhân

Khi biết tin Tào Nhân thua trận Tào Tháo tìm hiểu và biết Từ Thứ giúp Lưu Bị nên đã lập mưu bắt mẹ Từ Thứ, dù Từ mẫu không đồng ý cộng tác nhưng Tào Tháo dùng mưu kế của Trình Dục, bắt chước nét chữ của bà để viết thư dụ Từ Thứ. Vì quá lo lắng cho mẹ cùng với "Tình mẫu tử trời sinh" nên ông tưởng là thư của mẹ gửi nên đành từ biệt Lưu Bị ra đi. Ông nói hết tên tuổi thật của mình và tiến cử Gia Cát Lượng với Lưu Bị, sau đó đi Hứa Xương. Lưu Bị đành để Từ Thứ đi và mở tiệc tiễn đưa, Lưu Bị tiễn hết đoạn này sang đoạn khác, hai người lưu luyến không rời, nhỏ lệ mà chia tay, Lưu Bị đau đáu nhìn theo, lại bị rừng cây che khuất. Lưu Bị đã dùng roi ngựa chỉ vào mà nói "Ta muốn chặt hết rừng cây nọ" mọi người hỏi nguyên cớ vì sao, Lưu Bị nói "Vì nó vướng mắt ta nhìn theo Từ Nguyên Trực". Đang lúc đứng nhìn bống thấy Từ Thứ quay ngựa trở lại và ghìm cương nói với Lưu Bị: "Tôi lòng rối tựa bòng bong, quên mất một điều: trong vùng này có một bậc kỳ tài, ở trại Long Trung cách thành Tương Dương hai mươi dặm, sứ quân đến đó mà tìm". Lưu Bị hỏi "So với tiên sinh tài đức người đó thế nào?" Từ Thứ nói: "Tôi mà so với người ấy chẳng khác gì ngựa tồi so với kỳ lân, quạ đen sánh với chim loan phượng". Lưu Bị hỏi họ tên, Từ Thứ nói: "Người này ở quận Lang Nha, họ Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh. Người này là bậc kỳ tài nhất thời nay, sứ quân mau mau đến gặp. Nếu người này chịu phò tá, thì không lo gì thiên hạ không bình định". Đến lúc này, Lưu Bị mới biết Phục Long mà Thủy kính nói đến chính là Khổng Minh.

Từ thứ quay ngựa tiến cử khổng minh cho lưu bị

Từ Thứ quay ngựa tiến cử Khổng Minh cho Lưu Bị

Từ đó thấy rằng hậu đãi hiền tài, kẻ hiền mới lại tiến cử cho người hiền. Nếu không, người hiền cũng tránh đi không giám tiến cử người hiền khác. Trước khi theo Lưu Bị, Từ Thứ  từng theo Lưu Biểu, thấy Lưu Biểu là người vô dụng, vội để thư cáo biệt, không ngờ đâu lại tiến cử Khổng Minh. Từ Thứ chia tay Lưu Bị, mặc dù về đường, về lòng muốn đi ngay nhưng cảm động sâu sắc trước tình lưu luyến của Lưu Bị nên mới nghĩ ra Khổng Minh. Bởi vậy, muốn người ta tiến hiền phải bắt đầu từ việc hậu đãi người hiền, trọng dụng hiền sĩ, sau sẽ tìm ra hiền sĩ khác vậy.

Kernel VN - DTC., Ltd

 

 
 
Tags

Cùng chuyên mục

Đăng ký nhận tin

Những thông tin về sản phẩm mới, sự kiện và khuyến mãi


Gửi

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Số 14, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Tel (+84 24) 3557.3636; 
Fax (+84 24) 3569.0588

Website: www.dtctech.vn
Đã thông báo với bộ công thương

Find us on

dtc-logo-w60.png

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VÀ TRUYỀN THÔNG DTC. All Rights Reserved.