Người khôn nghĩ ngàn điều, tất sẽ hớ một điều

Administrator 06/08/2019

Trong cuộc sống cần phải có kiến thức đặc biệt là cuộc sống hiện đại ngày nay, tuy nhiên đôi khi mọi việc để thành công cũng cần có yếu tố may mắn song hành như cổ nhân vẫn thường nói "khôn ngoan không lại với trời".

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Tào Tháo là người rất hiểu binh pháp, lại nhiều mưu sâu kế hiểm có thể nói ông là người giỏi và đưa ra những quyết sách bậc nhất trong các minh chủ của ba nhà: Ngụy, Thục, Ngô thế nhưng ở trận Xích Bích ông lại gặp cái không may hay con gọi là "khôn ngoan không lại với trời" phàm là người biết binh pháp thì làm sao khi nghe kế liên hoàn của Phụng Sồ tiên sinh đã vội tiếp thu? ở đây là tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế lúc đó cụ thể: quân Ngụy không chịu nổi sự chao đảo trên thuyền cho nên sinh ra chứng nôn mửa, khó mà nói đến chuyện đánh nhau, Tào Tháo đang sốt ruột về chuyện đó, bỗng được kế liên hoàn, mừng hết chỗ nói cho nên coi đó là mẹo hay để đánh Đông Ngô. Còn chuyện hỏa công Tào Tháo không phải không nghĩ đến chuyện đó. Với việc nối thuyền bằng xích sắt, Trình Dục đã có lời dị nghị: "Thuyền được nối liền, cố nhiền là yên chắc; nhưng nếu bị dùng hỏa công khó có thể quay đi để tránh, không thể không đề phòng". Tào Tháo cười lớn nói: "Trình Trọng Đức tuy biết lo xa đấy, nhưng vẫn có chỗ chưa lo tới. Phàm là dùng hỏa công phải nhờ sức gió. Nay giữa mùa đông, tuy có gió tây, gió bắc, lấy đâu ra gió đông, gió nam? Ta ở phía bờ tây bắc, quân chúng ở cả bờ nam. Nếu chúng dùng lửa là thiêu chính quân mình, thế thì ta sợ gì? đến tiết tiểu xuân tháng mười, thì ta sớm đã có phòng bị" như vậy Tào Tháo sớm đã nghĩ đến kế hỏa công của Đông Ngô nhưng dựa vào thời tiết tại thời điểm đó thường không thể có gió đông, gió nam đủ thấy Tào Tháo đã tính rất kỹ các phương án và rất hợp lý đủ thấy Tào Thào tài giỏi thế nào. Tuy nhiên, như chúng ta biết việc bổng nhiên trời chuyển gió đông, đó là hiện tượng bất thường của thời tiết và ngoài dự đoán của Tào Tháo (gồm cả những người biết thiên văn).

Đại chiến xích bích trong tam quốc diễn nghĩa

Do đó, Tào Tháo trúng kế liên hoàn không phải do không hiểu biết mà chỉ là "người không dù giỏi ngàn điều, tất sẽ hớ một điều" hay cũng chính là không có sự may mắn song hành trong cuộc chinh phạt Đông Ngô mà thôi.

Kernel VN - DTC., Ltd

 
 
Tags

Cùng chuyên mục

Đăng ký nhận tin

Những thông tin về sản phẩm mới, sự kiện và khuyến mãi


Gửi

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Số 14, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Tel (+84 24) 3557.3636; 
Fax (+84 24) 3569.0588

Website: www.dtctech.vn
Đã thông báo với bộ công thương

Find us on

dtc-logo-w60.png

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VÀ TRUYỀN THÔNG DTC. All Rights Reserved.