Chiến lược "sách trên giường" của Lỗ Túc giúp Tôn Quyền đứng vững ở Giang Đông

Administrator 09/10/2019

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa rất nhiều mưu sĩ được nhắc đến như: Gia Cát Lượng, Quách Gia, Tuân Úc... đây đều là những mưu sĩ giỏi và có tầm nhìn chiến lược xuất sắc vào thời loạn thế lúc bấy giờ. Tuy nhiên Lỗ Túc là một chiến lược gia, nhà ngoại giao kiệt xuất.

Lỗ Túc trong Tam quốc diễn nghĩa

Lỗ Túc (chữ Hán: 鲁肃; 172 - 217, bính âm: Lǔ sù), tên tự là Tử Kính (子敬), là một chính trị gia, tướng lĩnh quân sự và nhà ngoại giao kiệt xuất phục vụ dưới trướng Tôn Quyền vào cuối thời Đông Hán ở lịch sử Trung Quốc. Ông được vinh dự là một nhân vật nổi tiếng thứ hai xuất hiện trong những câu đồng dao của Đông Ngô.

Sau khi Tôn Quyền nối nghiệp cha anh trấn giữ Giang Đông, khéo biết dùng người tài, cất nhắc những người có năng lực cho nên nhân tài lũ lượt theo về, Lỗ Túc là một trong số đó. Lỗ Túc là do Chu Du tiến cử cho Tôn Quyền khi tiến cử Chu Du nói "Con người này bình sinh thạo việc kiếm cung kỵ xạ, lòng đầy thao lược, bụng sẵn cơ mưu là người văn võ song toàn" sau khi về theo Tôn Quyền, ông rất được Tôn Quyền nể trọng và tin tưởng. Một hôm các quan đều lui hết, Tôn Quyền giữ Lỗ Túc lại uống rượu, đến tối cùng ngủ một giường. Nửa đêm, Tôn Quyền hỏi Lỗ Túc "Ngày nay nhà Hán nghiêng ngả bốn mặt rối ren, quả nhân nối nghiệp cha anh để lại, nghĩ rằng đây là việc ngang với Hoàn Công, Văn Công, ông định dạy ta điều gì không?"

Lỗ Túc nói:

"Túc thiết nghĩ nhà Hán không thể phục hưng được. Tào Tháo không thể dùng quân mà trừ ngay được, phải dùng quân kế. Chỉ còn cánh đứng vững ở Giang Đông này, ngắm nhìn thiên hạ mà lựa kế. Nay thừa lúc phương bắc nhiều vụ việc: tiễu trừ Hoàng Tổ, tiến phạt Lưu Biểu, dựa vào thế hiểm Trường Giang mà trấn giữ. Sau đó kiến hiệu đế vương để giành  thiên hạ. Đó là nghiệp của Cao Tổ vậy"

Tôn Quyền nghe xong rất mừng khoác áo đứng dậy tạ. Bởi vì sách lược này chỉ bàn trên giường cho nên trong sử mới gọi là "Sách trên giường". Tôn Quyền cũng hết sức coi trọng sách lược này và thực hiện triệt để thậm chí lão thần Trương Chiêu ra sức phản đối vì cho rằng Lỗ Túc trẻ người non dạ không thể nghe theo hoặc dùng được. Tuy nhiên, Tôn Quyên không vì thế mà bỏ sách lược của Lỗ Túc mà thực hiện rất nghiêm túc do đó Tôn Quyền cầm quyền Đông Ngô dài nhất, tới 52 năm và là ông vua duy nhất trong hơn 300 vị quân vương của lịch sử Trung Quốc được gọi là "thiên cổ đại đế". Trong suốt thời gian cầm quyền Đông Ngô Tôn Quyền thường đóng vai trò trung lập trong các cuộc xung đột của Thục và Ngụy, và chỉ đứng về một trong phía hai bên còn lại nếu điều đó có lợi cho nước Ngô; cũng không bao giờ cố gắng để thống nhất ba nước, mặc dù nhiều sử gia cho rằng là do không đủ thực lực để làm điều đó. Tuy nhiên đó cũng là bởi Tôn Quyền biết rõ thực lực của mình nên chủ trương xây dựng Đông Ngô vững mạnh và chờ cơ hội để giành thiên hạ như sách lược mà Lỗ Túc đề ra và cũng trùng hợp với ý của Tôn Quyền.

Kernel VN - DTC., Ltd

 
 
Tags

Cùng chuyên mục

Đăng ký nhận tin

Những thông tin về sản phẩm mới, sự kiện và khuyến mãi


Gửi

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Số 14, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Tel (+84 24) 3557.3636; 
Fax (+84 24) 3569.0588

Website: www.dtctech.vn
Đã thông báo với bộ công thương

Find us on

dtc-logo-w60.png

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VÀ TRUYỀN THÔNG DTC. All Rights Reserved.